Před vlastní sanací musí být také odstraněny všechny prvky, které přečnívají do průtočného profilu potrubí, například přípojky a podobně.
Účelem čištění kanalizace a jejího následného čištění je zbavit vnitřní povrch potrubí všech nánosů a usazenin. Účelem vnitřního čištění potrubí, trubek a hadic je zvýšení účinnosti potrubí, vytékání vody po hydraulických tlakových zkouškách, sušení potrubí a odstranění různých nečistot při opravě potrubí.

Budete stavět dům? Myslíte při tom i na kanalizaci?

Čištění kanalizace a čištění potrubních systémů jsou v dnešní době potřebné, protože dnešní velkoměsta jsou přímo protkána různými starými potrubními systémy.